Orientalne pokusy

Kraje Orientu nie od dziś słyną z tego, że są pociągające i fascynujące pod względem kulturowym. Ta kultura ma wiele wymiarów społecznych, religijnych czy kulinarnych i bez względu na okoliczności oraz kontekst warto czerpać z nich jak najwięcej dla siebie.

Z czego wynika to, że jako Europejczycy czujemy tak silny pociąg do kultur orientalnych, pomimo tego, że są one nam bardzo dalekie pod względem geograficznym oraz cywilizacyjnym? Chyba wynika to ze specyficznego statusu jaki nadała nam historia. Biały człowiek z Europy zawsze miał w sobie silną potrzebę ekspansji, chciał zdobywać, odkrywać i eksplorować.

Choć czasy kolonialnych podbojów są już daleką historią, to jakiś element tego dawnego ducha w nas pozostał. I nie ma powodu, aby się tego wypierać czy wstydzić, bo dziś te cechy możemy wykorzystać do wielu pozytywnych celów.

Nasza ciekawość świata skierowana na takie państwa jak Indie może sprawić, że lepiej zrozumiemy rzeczywistość społeczną, która jest daleka od naszej, ale niekoniecznie gorsza. Otwartość na świat to bowiem ważna i cenna cecha.