Zdarzenia losowe w trakcie wycieczki

Każdy dzień, wszystko co robimy w trakcie jego trwania skutkować może dostarczaniem ciekawych i miłych przeżyć, na zawsze zapadających w pamięć, jednakże może też generować powstanie różnych, czasami nieprzyjemnych zdarzeń losowych.

Tak samo, albo i jeszcze gorzej sprawa wygląda w trakcie trwania wycieczek szkolnych.

Młodzież czy też mniejsze dzieci wyrywając się ze znanych warunków, z pewnego schematu działania mogą czasami przestać zachowywać się racjonalnie, mogą świadomie lub nawet nieświadomie wpływać na powstawanie sytuacji groźnych i niebezpiecznych dla zdrowia i życia uczestników.

Zdawać sobie z tego faktu muszą sprawę zarówno nauczyciele sprawujący opiekę nad uczestnikami, rodzice jak i sami uczniowie.

Czasami jednak przykre zdarzenia losowe pojawiające się w trakcie trwania wycieczki szkolnej, po mimo sprawowania pełnej kontroli oraz zapobieganiu takowym zdarzeniom, stają się naszym udziałem.

Pojawiające się niespodziewanie choroby, nieszczęśliwe wypadki bywa, że stanowią stały element takowego przedsięwzięcia, trzeba wtedy umieć z zimną krwią zareagować stosownie do sytuacji, dając przykład grupie podopiecznych i pokazując właściwą postawę w tych często nieprzyjemnych momentach.

www.rrd.org.pl