Mity o Indiach

Nasze wyobrażenia o dalekich krajach, jeśli nie mieliśmy dotąd okazji ich odwiedzić, są z reguły obciążone poważnym marginesem błędu. Wynika to z kilku czynników.

Przede wszystkim nie mając wiedzy wynikającej z własnych doświadczeń musimy polegać na informacjach pochodzących z zewnątrz – te mogą być w taki lub inny sposób przekłamane. Jedni mogą dany kraj przedstawiać jako idealne miejsce, inni z kolei skupiać się na jego złych stronach, całkowicie pomijając pozytywy.

Oba podejścia są niewłaściwe, bo tak naprawdę powinno nas interesować jedno – jak jest naprawdę. Otóż w przypadku Indii przeważnie mamy do czynienia z nadmierną idealizacją, która wynika po części z ulegania sielankowemu obrazowi kreowanemu przez kino Bollywood, a po części z politycznej poprawności, która niejako blokuje eksponowanie negatywnych stron w krajach odmiennych rasowo oraz kulturowo.

Spotkamy wiele osób, które traktują Indie jako cudowne miejsce, gdzie czekają na nas motywy mające więcej wspólnego z baśniami niż z rzeczywistością.