Wycieczki dłuższe, czyli ponad 3 dniowe

W ofercie wycieczek szkolnych pojawia się coraz więcej ofert ponad trzydniowych. Są to już wycieczki długie, dające możliwość zobaczenia naprawdę wielu atrakcji, pozwalające na dokładne zwiedzenie i poznanie danego regionu kraju.

Takowa wycieczka skierowana jest najczęściej do młodzieży starszych klas, gimnazjalnych lub licealnych, którzy już będąc ludźmi po części ukształtowanymi, nie mają kłopotu wynikającego z faktu rozstania się z rodziną. Bardzo często tego typu wycieczki organizowane są, jako zagraniczne wyjazdy klasowe.

Preferowane w szkołach o uprofilowaniu lingwistycznym, kierują się w kierunku regionu posługującego się nauczanym w szkole językiem obcym. Pozwalają zarówno na zwiedzanie jak i na choć odrobinę, zasmakowanie w kulturze i atmosferze danego kraju.

Niestety długość i odległość wycieczki wpływa w tym przypadku na znaczący wzrost ceny, co może być dla części rodzin, argumentem niestety uniemożliwiającym uczestniczenie wszystkich dzieci w takowym wyjeździe. Czasami warto, więc ograniczyć wyjazd do krótszego, ale pozwalającego na uczestnictwo całej klasy.