Problem gwałtów

Kobieca dola na gruncie Indii nie jest łatwa z różnych względów. Spośród wielu patologii, które są stale obecne w hinduskim społeczeństwie i z którymi trudno sobie poradzić, szczególną uwagę świata przykuwają gwałty na kobietach.

Takie przypadki zdarzają się w tym kraju bardzo regularnie i niestety nie zawsze spotykają się z adekwatną reakcją zarówno lokalnej społeczności, jak i organów ścigania. Swego czasu dotarły do nas wiadomości na temat tego, że w zbiorowym gwałcie na jednej z młodych Hindusek brali udział funkcjonariusze miejscowej policji.

Wymiar sprawiedliwości również nie radzi sobie ze skutecznym ściganiem przestępstw gwałtu, pomimo międzynarodowej presji i głosów oburzenia płynących praktycznie ze wszystkich stron świata. Los zgwałconych kobiet również budzi moralny opór.

Nader często nikt nie wyciąga do nich pomocnej dłoni, ale są zamiast tego szykanowane i obarczane odpowiedzialnością za to, co je spotkało. Podobne sytuacje mają miejsce nawet w naszym kręgu kulturowym, czego również nie da się pojąć.